fbpx
Foto: Bengt Olberger

Utlysning av stipendiet till Ulla Molins minne

Vet du någon som med stort engagemang och handlingskraft medverkar till att främja den estetiska och funktionella utformningen av parker och trädgårdar? Någon som bidrar till att öka den enskilda människans intresse för parkers skönhetsvärden och ändamålsenliga utformning genom journalistisk, pedagogisk, praktisk eller kunskapsuppbyggande verksamhet? Då ska du inte tveka att nominera din kandidat till Ulla Molin-stipendiet 2023, senast den 10 februari.

Stipendiet delas ut årligen av föreningen Swedish Gardens i samarbete med SLU Tankesmedjan Movium och Höganäs kommun. I år fick trädgårdsjournalisten och författaren Lisa Ising stipendiet för hennes arbete med att sprida kunskap, fördjupa och bredda intresset för trädgårdens design, dess liv, lust och vad detta betyder för människor. Några andra tidigare stipendiater är Peter Korn och Julia Andersson, Kajsa Vildängen, Rigmor Celander, Heidi Palmgren och Signe Persson-Melin. Stipendiaten utses av en kommitté bestående av Ulf Nordfjell och Lena Vikström från Swedish Gardens, Fredrik Jergmo från Movium och Magnus Svederberg från Höganäs kommun.
Vem var då Ulla Molin (1909-1997)? Jo, hon var en trädgårdspionjär och opinionsbildare som hade en stor påverkan på den moderna trädgården. Genom sitt arbete som redaktör för olika trädgårdsinriktade tidskrifter fick Ulla Molin en stor kontaktyta och möjlighet att påverka. Hon gav ut flera skrifter och böcker, så som ”Leva med trädgård” där hon berättade om de egna trädgårdarna och i synnerhet sin numera byggnadsminnesförklarade trädgård på Tallgatan i Höganäs. En nydanande insats blev hennes ”Gröna Gården” i Helsingborg 1967, en plats för rådgivning och idéer. Här fanns permanenta utställningar, men också redskap och dekorativa bruksföremål till försäljning. Några av föremålen skapades i samarbete med formgivaren Signe Persson Melin. Ulla Molin åtog sig även anläggningsuppdrag av privata trädgårdar. Hennes trädgårdstankar kom vidare till uttryck i en mindre anläggning inom Norrvikens trädgårdar och i atriumgården i Landskrona konsthall. Idag finns ett ökat intresse för trädgård och Ulla Molin fortsätter inspirera med sitt formideal och sina tankar.

Stipendieutdelningen sker i samband med konferensen Publika parker och stadsrum hos Swedish Gardens medlem Katrinetorp landeri i Malmö den 26 april 2023.

Varmt välkommen att nominera kandidater genom att maila namn och motivering till kajsa@swedishgardens.se senast den 10 februari.