Nyheter & event

Här publicerar vi nyheter och event om våra medlemsparker eller personer knutna till dem.​

På Tjolöholms slott pågår ett spännande arbete med att återskapa slottets gamla köksträdgård. Med hjälp av äldre ritningar och flygbilder har trädgårdsmästarna på Tjolöholm fått en relativt tydlig bild av hur Blanche Dicksons köksträdgård såg ut i början av 1900-talet. Här fanns bland annat fruktodlingar och flera växthus.

Läs nyhet