Nyheter & event

Här publicerar vi nyheter och event om våra medlemsparker eller personer knutna till dem.​

Att vara kreativ med blommor hör inte bara sommaren till. I den här filmen berättar floristen Viola Johansson om torkade blommor, något som Gunnebo Slott och Trädgårdar satsat på under de senaste åren som en del i sitt hållbarhetsarbete.

Läs nyhet

Många skötselmetoder i våra trädgårdar tar inte hänsyn till miljöpåverkan och biologisk mångfald. Därför kan andra redskap och metoder behövas.  I en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet presenteras historiska hantverksmetoder, som även kan användas idag.

Läs nyhet

Många av våra medlemsparker som har kunnat hålla öppet i sommar har sett en stor ökning av antalet besökare, trots pandemi och inställda evenemang. Norrvikens trädgårdar i Båstad förlänger nu sin säsong på grund av den stora efterfrågan.

Läs nyhet

Kaniner, rävar, råttor, igelkottar, en mård och mängder av olika sorters fåglar. När besökarna lyser med sin frånvaro har istället djuren och växtligheten tagit Liseberg i besittning. Swedish Gardens besökte trädgårdsmästarna i den igenbommade parken.

Läs nyhet