fbpx
Kolonistugorna

Omgestaltning av Skansens koloniträdgård

Sedan ett par år tillbaka pågår ett arbete med att se över den gröna gestaltningen i Skansens koloniträdgård som speglar 1920-talet respektive 1940-talets kolonilottsideal. Översynen ska göra kolonilotterna mer trovärdiga för sin tid och få dem att bättre fungera som verktyg i Skansens pedagogiska verksamhet.
Lotten som visar 1920-talet blev klar i fjol och är omgestaltad med utgångspunkt i handböcker, fotografier och instruktioner till kolonister vid tiden. På 1920-talet odlades varje yta vid lotterna med ätbart. Sorterna som nu odlas är så långt det varit möjligt från 1920-talet, med cirkulering var tredje år som rekommenderades på den tiden.
– Det interna förhållandet mellan grödorna vad gäller mängd följer en artikel från tiden och vi odlar i en treårig cirkulation, så som man rekommenderade på 1920-talet, säger Marianne Strandin, antikvarie på Skansen.
Hösten 2022 påbörjades även arbetet med att omgestalta lotten som visar 1940-talet.
– Även här utgår vi från artiklar, böcker, tidskrifter och fotografier från tiden. Också sorter, mängder och arrondering av lotten har sin utgångspunkt i artiklar från 1940-talet, berättar Marianne Strandin.
Målet är att skapa en trovärdig miljö som beskriver 1940-talets kolonilott, som i viss utsträckning kontrasterar mot 1920-talets kolonilott.
– 1940-talet präglades av kristid men det fanns även utrymme för att pynta och göra fint, att skapa en egen trygg oas i en orolig tid, samtidigt som man odlade grönsaker, frukt och bär, säger Marianne Strandin.
Våren 2024 blir det första året i en cirkulering på fyra år, som var det som rekommenderades på 1940-talet.
Volontärerna som bemannar Skansens kolonilotter under perioden maj till september varje år är ett samarbete som Skansen har med Koloniträdgårdsförbundet.
– Volontärerna är riktiga kolonister med erfarenhet av att vara kolonist idag, berättar Marianne Strandin.

(Foton: från Koloniträdgården, samt en ritning för 1940-talslotten och cirkuleringen år 1.)