Vet du någon som med stort engagemang och handlingskraft medverkar till att främja den estetiska och funktionella utformningen av parker och trädgårdar? Någon som bidrar till att öka den enskilda människans intresse för parkers skönhetsvärden och ändamålsenliga utformning genom journalistisk, pedagogisk, praktisk eller kunskapsuppbyggande verksamhet?
Då ska du inte tveka att nominera din kandidat till Ulla Molin-stipendiet 2023, senast den 10 februari.