Den internationellt välkände landskapsarkitekten och Swedish Gardens styrelseledamot Ulf Nordfjell, har skapat många fantastiska trädgårdar och parker. När han nu presenterar tio nya skapelser i boken ”Trädgårdar – Genom årstider och ett förändrat klimat”, är det med fokus inte bara på skönheten, utan också på hur parker och trädgårdar påverkas såväl av ett klimat i förändring som årstidernas växlingar.

Sedan ett par år tillbaka pågår ett arbete med att se över den gröna gestaltningen i Skansens koloniträdgård som speglar 1920-talet respektive 1940-talets kolonilottsideal. Översynen ska göra kolonilotterna mer trovärdiga för sin tid och få dem att bättre fungera som verktyg i Skansens pedagogiska verksamhet.

Vet du någon som med stort engagemang och handlingskraft medverkar till att främja den estetiska och funktionella utformningen av parker och trädgårdar? Någon som bidrar till att öka den enskilda människans intresse för parkers skönhetsvärden och ändamålsenliga utformning genom journalistisk, pedagogisk, praktisk eller kunskapsuppbyggande verksamhet?
Då ska du inte tveka att nominera din kandidat till Ulla Molin-stipendiet 2023, senast den 10 februari.

Botaniska trädgården i Göteborg genomgår nu en omfattande förvandling. Trädgården tar nästa steg in i framtiden och bygger nya växthus där kommande generationer ska få möjlighet att fascineras och lära sig mer om världens biologiska mångfald.

I år ägde Swedish Gardens föreningskonferens rum i Skellefteå och Umeå, två städer vars stadsförnyelse stärkt deras identiteter och
dragningskraft genom att sätta fokus på arkitektur, design, hållbarhet och hortikultur. Det bjöds på föreläsningar, guidade turer av städernas omgestaltade
stadsrum, visning av Arboretum norr, kulturhusen Sara & Väven samt mingel, middag och andra trevligheter.

En mycket inspirerande och givande konferens hos våra medlemmar i norr!

Det gröna kulturarvet bjuder på lugn, skönhet och biologisk mångfald. Att värna om detta kräver stor yrkesskicklighet och i förra veckan förskansade sig trädgårdsmästare från England, Holland, Norge och Sverige i traditionella hantverkskunskaper inom skötsel av gräsmattor och ängar på Gunnebo slott.

Nässelfjärilen behöver nässlor och hagtornsfjärilen behöver hagtorn. Men hur många vet att pärlemorfjärilarna behöver violer, eller att alkonblåvingen behöver klockgentiana för att fortplanta sig? Fredriksdals sommarutställning Varannan Vild! är en ögonöppnare som visar på beroendet mellan växter och djur, samt vad vi kan göra för att stötta den biologiska mångfalden i våra trädgårdar.

Årets stipendium till Ulla Molins minne går i år till Lisa Ising, en av Sveriges ledande trädgårdsjournalister som allsidigt ger röst åt trädgårdens betydelse på en rad plattformar. Under en högtidlig ceremoni på Sofiero slott den 29 maj mottog Lisa Ising stipendiet från representanter för Swedish Gardens, Höganäs kommun och Tankesmedjan Movium vid SLU.

”Förr gick man till Botaniska för att titta på blommor, nu går man dit för att träffa mormor”, sa en deltagare under Kulturarvsdagarna i Stockholm där grönt kulturarv, friluftsliv och folkhälsa diskuterades. Aldrig förr har betydelsen av parker och naturområden blivit så påtaglig som under pandemin.