Midnattssolens trädgård är en helt ny besöksträdgård som planeras i Jokkmokk. Målet är att skapa en attraktiv trädgårdsupplevelse, där arkitektur och design länkar samman trädgård med natur

På Fredriksdal museer och trädgårdar räddas hotade vilda växter som levt parallellt med människan genom årtusenden.
– Vi behöver kika lite bakåt samtidigt som vi blickar långt in i framtiden, säger Jakob Sandberg, biolog på Fredriksdal.

Att vara kreativ med blommor hör inte bara sommaren till. I den här filmen berättar floristen Viola Johansson om torkade blommor, något som Gunnebo Slott och Trädgårdar satsat på under de senaste åren som en del i sitt hållbarhetsarbete.

Många skötselmetoder i våra trädgårdar tar inte hänsyn till miljöpåverkan och biologisk mångfald. Därför kan andra redskap och metoder behövas.  I en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet presenteras historiska hantverksmetoder, som även kan användas idag.

Många av våra medlemsparker som har kunnat hålla öppet i sommar har sett en stor ökning av antalet besökare, trots pandemi och inställda evenemang. Norrvikens trädgårdar i Båstad förlänger nu sin säsong på grund av den stora efterfrågan.

Kaniner, rävar, råttor, igelkottar, en mård och mängder av olika sorters fåglar. När besökarna lyser med sin frånvaro har istället djuren och växtligheten tagit Liseberg i besittning. Swedish Gardens besökte trädgårdsmästarna i den igenbommade parken.