fbpx
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Människor, natur och klimat i fokus för nya stadsträdgårdsmästaren i Sundbyberg

Håkan Blanck är ny stadsträdgårdsmästare i Sundbyberg som en av Swedish Gardens kommunala medlemmar. Titeln har funnits tidigare, men varit på paus i några år. Tjänsten innebär nu ett helhetsansvar för att utveckla stadens gröna miljöer och anpassa dem för framtidens utmaningar.

Som ny stadsträdgårdsmästare vill Håkan Blanck satsa på gröna miljöer som är bra för människor, djur och klimatet. Sundbyberg ska ta hand om regnvatten i större utsträckning och mer växtlighet ska bidra till att sänka temperaturen i staden. Sundbyberg är Sveriges mest tätbefolkade kommun, och en av de mest expansiva. Det gör parker, träd och grönområden extra värdefulla, och deras betydelse kommer att öka med tiden.

– Trots hög byggtakt och en begränsad yta är det angeläget att visa ett stort fokus på det gröna i staden. Sundbybergs politiker har markerat att de vill satsa extra på detta och att återuppväcka stadsträdgårdsmästartiteln visar att de tar de gröna frågorna på stort allvar, säger Håkan Blanck.

Stadsträdgårdsmästaren har olika funktion i olika kommuner. Ibland är den en del av driftverksamheten, ibland en del av stadsplaneringsverksamheten. Ibland är det en relativt fri roll i organisationen. I Sundbyberg innebär Håkan Blancks nya roll ett helhetsansvar som innefattar såväl drift som planerande funktioner i den nya Parkenheten.

– Att sköta och utveckla stadens parker, natur, träd och planteringar är ett lagarbete och denna omorganisation är en tydlig markering av grönskans stora betydelse i en stad i förändring, avslutar den nye stadsträdgårdsmästaren.

Grattis till din nya tjänst Håkan Blanck!

Håkan Blanck, stadsträdgårdsmästare i Sundbybergs stad.