Under 2020 byter park- och trädgårdsnätverket Swedish Society for Public Parks & Gardens (SSPPG) namn till Swedish Gardens. Nätverket kommer även att lansera en ny, gemensam plattform i maj 2020 för att sätta Sverige på kartan som trädgårdsturistland och främja den gröna besöksnäringen. Här ser ni vår nya fina logotyp!  

Framtidens parker och trädgårdar – hur utvecklar vi det gröna kulturarvet? arrangerades 2018 av nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens (SSPPG) i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Med Europaåret för kulturarv 2018 som utgångspunkt hade konferensens arrangörer samlat beslutsfattare, myndigheter, utbildnings-väsendet och branschföreträdare för att tillsammans lyfta frågor om framtidens…

Trädgårdsdesignern Rigmor Celander, Höganäs, har utsetts till mottagare av 2019 års Stipendium till Ulla Molins minne. Hon fick motta diplom och blommor vid en ceremoni i Malmö den 4 april. Ceremonin ägde rum under den internationella konferensen Publika parker och stadsrum. Rigmor Celander tilldelades stipendiet med följande motivering: ”Rigmor Celander är en föregångare inom växtkomposition…

Park- och trädgårdsnätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens (SSPPG) fortsätter att arbeta för att sprida kunskap om den livsviktiga pollineringen och inspirera besökarna till att själva gynna pollinatörer i sina egna odlingar. Nätverket stödjer t ex Naturskyddsföreningen i Operation “Rädda bina” och det sker även i år ett flertal aktiviteter hos våra medlemmar.…

Wij Trädgårdar, en av landets vackraste parker, ligger 25 minuter tågresa från Gävle. Här varvas odling och mat med konst och hantverk. I Trädgårdsköket serveras närproducerad och ekologisk mat där en stor del odlas i den egna köksträdgården. Under sommaren har vi säsongsanpassade temadagar som t.ex hälsodagar, landskapsdagar och rosdagar. Andra delar av året har…

Nätverket välkomnar Alnarpsparken som ny medlem! Alnarpsparken är en del av Sveriges lantbruksuniversitets campus i södra Sverige, Campus Alnarp. Här finns ungefär 1100 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Här finns även forskningsmiljöer i världsklass och cirka 400 anställda. Parken används i både undervisning och forskningsförsök. www.slu.se/alnarpsparken