Efter många års arbete invigdes igår det 1700-talsorangeri som återuppstått på Gunnebo. Ett arbete som initierades redan då Swedish Gardens vice ordförande Lena Vikström var VD för Gunnebo slott och trädgårdar. Drömmen om att rekonstruera orangeriet har levt sedan 1995, då Mölndals stad sa ja till att återuppbygga de förlorade delarna av Gunnebo efter Göteborgs…

Den 24-25 augusti anordnar Swedish Gardens en medlemskonferens i Skellefteå och Umeå, två av föreningens nordligaste medlemmar. Såväl Skellefteå som Umeå har genom satsningar på stadsförnyelse med fokus på arkitektur, design, hållbarhet och hortikultur stärkt sina identiteter, vilket medfört ökad dragningskraft till städerna. Föreningskonferensen bjuder på föreläsningar, guidade turer av städernas omgestaltade stadsrum, visning av…

Under 2020 byter park- och trädgårdsnätverket Swedish Society for Public Parks & Gardens (SSPPG) namn till Swedish Gardens. Nätverket kommer även att lansera en ny, gemensam plattform i maj 2020 för att sätta Sverige på kartan som trädgårdsturistland och främja den gröna besöksnäringen. Här ser ni vår nya fina logotyp!  

Framtidens parker och trädgårdar – hur utvecklar vi det gröna kulturarvet? arrangerades 2018 av nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens (SSPPG) i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Med Europaåret för kulturarv 2018 som utgångspunkt hade konferensens arrangörer samlat beslutsfattare, myndigheter, utbildnings-väsendet och branschföreträdare för att tillsammans lyfta frågor om framtidens…

Trädgårdsdesignern Rigmor Celander, Höganäs, har utsetts till mottagare av 2019 års Stipendium till Ulla Molins minne. Hon fick motta diplom och blommor vid en ceremoni i Malmö den 4 april. Ceremonin ägde rum under den internationella konferensen Publika parker och stadsrum. Rigmor Celander tilldelades stipendiet med följande motivering: ”Rigmor Celander är en föregångare inom växtkomposition…

Park- och trädgårdsnätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens (SSPPG) fortsätter att arbeta för att sprida kunskap om den livsviktiga pollineringen och inspirera besökarna till att själva gynna pollinatörer i sina egna odlingar. Nätverket stödjer t ex Naturskyddsföreningen i Operation ”Rädda bina” och det sker även i år ett flertal aktiviteter hos våra medlemmar.…

Wij Trädgårdar, en av landets vackraste parker, ligger 25 minuter tågresa från Gävle. Här varvas odling och mat med konst och hantverk. I Trädgårdsköket serveras närproducerad och ekologisk mat där en stor del odlas i den egna köksträdgården. Under sommaren har vi säsongsanpassade temadagar som t.ex hälsodagar, landskapsdagar och rosdagar. Andra delar av året har…

Nätverket välkomnar Alnarpsparken som ny medlem! Alnarpsparken är en del av Sveriges lantbruksuniversitets campus i södra Sverige, Campus Alnarp. Här finns ungefär 1100 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Här finns även forskningsmiljöer i världsklass och cirka 400 anställda. Parken används i både undervisning och forskningsförsök. www.slu.se/alnarpsparken

Utlysning av 2019 års stipendium till trädgårdspionjären Ulla Molins minne 2016 inrättade park- och trädgårdsnätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens, SSPPG, i samarbete med Höganäs kommun och Tankesmedjan Movium vid SLU, ett stipendium för att hedra minnet av trädgårdsarkitekten, journalisten och folkbildaren Ulla Molin (1909-1997). Hon var bosatt i Höganäs från 1978 fram…

Läs mer om konferensen och ta del av program och föreläsarnas presentationer här! Som en del i Europaåret för kulturarv 2018 arrangerade park- och trädgårdsnätverket SSPPG tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet konferensen Framtidens parker och trädgårdar för att gemensamt lyfta frågor om framtidens parker och trädgårdar och deras roll i samhällsutvecklingen och…

Framtidens parker och trädgårdar – hur utvecklar vi det gröna kulturarvet? Swedish Society of Public Parks and Gardens, Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet arrangerar en dag med fokus på det gröna kulturarvet i parker och trädgårdar och deras roll i samhällsutvecklingen. Datum: 2018-10-18 Plats:Stockholm Skansens konferenslokal Skånska gruvan För anmälan och ytterligare information följ…

Trädgårdsdesignern Heidi Palmgren har utsetts till mottagare av 2018 års Stipendium till Ulla Molins minne. Hon fick motta diplom och blommor vid en ceremoni i Helsingborg den 12 april. – Jag säger som Ulla Molin: ”Ge aldrig avkall på dina ideal!” Heidi Palmgren lutar sig över bordet med bestämt ansiktsuttryck där vi sitter och samspråkar…

Nätverket hälsar Marabouparken, Sundbyberg, välkommen som medlem! Marabouparken är en grön oas för alla som besöker skulpturparken och konsthallen med restaurang. Parken anlades som rekreationsanläggning för de anställda vid Marabou chokladfabrik under slutet av 1930-talet. I parkens övre del finns bland annat pergolor, en spegeldamm och skulpturer omgivna av träd, buskar och perenner. Den nedre…

Surrande parker och trädgårdar – kampanj för ökad pollinering Besökare i flera av nätverket SSPPG:s parker och trädgårdar kommer i vår och sommar att kunna lära sig vilka växter som är matnyttiga för bin, fjärilar, blomflugor och andra pollinerande insekter. Lokala biodlare ska visa hur bin och biodling bidrar till pollineringen. Kampanjen Surrande parker och…

Pollineringsveckan 19 -27 maj Startskottet för kampanjen Surrande parker och trädgårdar runtom i landet. Under denna vecka infaller också World Bee Day den 20 maj och Internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj. Ytterjärna Trädgårdspark Ytterjärna Trädgårdspark firar starten på pollineringsveckan lördag 19 maj med workshops, visning av bikupor, fotoutställning, växtförsäljning och mycket mer.…

Under senvåren och sommaren kommer besökarna i många av landets främsta parker och trädgårdar att få tillfälle att lära sig mer om bin, humlor och insekter medan de tar en promenad i det gröna. Park- och trädgårdsnätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens (SSPPG) samarbetar med föreningen Svenska Bin för att sprida kunskap om…

Gunnebo Slott och Trädgårdar har som enda svenska park blivit nominerad till European Award for Ecological Gardening 2017 i kategorin Besöksträdgårdar. Prisceremonin hålls i Berlin 2 september. Juryn bestod av Zuzana Ambrožová (Tjeckien), Margit Beneš-Oeller (Österrike), Brigitte Goss (Tyskland), Chris Raeburn (Storbritannien), Markus Zeiler (Tyskland) och Karl Ploberger (Österrike). Juryn har valt ut 15 besöksparker…