fbpx
Peter Korn och Julia Andersson, årets stipendiater till Ulla Molins minne. Foto: Anders Rasmusson

Foto: Anders Rasmusson

Julia Andersson och Peter Korn – årets stipendiater till Ulla Molins minne

Trädgårdsmästarna Peter Korn och Julia Andersson, har utsetts till mottagare av 2021 års Stipendium till Ulla Molins minne. Trädgårdsparet emottog diplom och blommor vid en ceremoni i Lund idag, den 22 april. ?
 
Ceremonin ägde rum under den internationella, och i år digitala, konferensen Publika parker och stadsrum. Peter Korn och Julia Andersson tilldelades stipendiet med följande motivering:
”Peter Korn och Julia Andersson bygger tillsammans upp en unik plantskola med ett rikt växtmaterial. Med nytänkande och innovation, genom Peter Korns metod att odla i sand och grus, odlar de på växternas villkor och lär av naturen. Gedigen kunskap och erfarenhet inspirerar till ett nytt synsätt på trädgårdens planteringar för en allt större publik över hela världen. Med naturens skönhet och en rik biologisk mångfald som ledmotiv är Peter Korn och Julia Andersson värdiga mottagare av stipendiet till Ulla Molins minne 2021”.
 
Det är park- och trädgårdsnätverket Swedish Gardens, i samarbete med Höganäs kommun och Tankesmedjan Movium vid SLU, som inrättat stipendiet för att hedra minnet av trädgårdsarkitekten, journalisten och folkbildaren Ulla Molin (1909-1997). Ulla Molin utvecklade och förnyade det gröna kulturarvet och fortsätter att vara en viktig inspiratör ännu idag. Ulla Molin var bosatt i Höganäs från 1978 fram till sin död och hennes egen villaträdgård byggnadsminnesförklarades 2010.
Läs mer om Peter Korn, Julia Andersson och deras verksamhet på: https://www.klintatradgard.se/
Det är femte året Stipendium till Ulla Molins minne delas ut. 2017 blev den legendariska formgivaren Signe Persson-Melin den första stipendiaten och 2018 trädgårdsdesignern Heidi Palmgren den andra. 2019 gick stipendiet till trädgårdsdesignern Rigmor Celander och 2020 delades stipendiet ut till trädgårdsmästare Kajsa Vildängen vid en senarelagd ceremoni i Norrvikens
trädgårdar, eftersom konferensen Publika parker och stadsrum ställdes in i april 2020 på grund av pandemin.
Stipendium till Ulla Molins minne delas ut årligen. Ordförande i stipendiekommittén är Lena Vikström, vice ordförande i Swedish Gardens. Stipendiesumman är 10 000 kr.
Konferensen Publika parker och stadsrum är ett årligt evenemang, som arrangeras av Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun och Tankesmedjan Movium vid SLU, i samarbete med ett internationellt nätverk av besöksträdgårdar – European Garden Heritage Network EGHN. Årets konferens har temat Var dag utomhus och arrangeras digitalt för första gången, i år från en studio i värdstaden Lund.
Stort grattis till Julia och Peter Korn! ?

Pressansvarig: Fredrik Jergmo, Movium, +46 70-294 87 57, fredrik.jergmo@slu.se

Peter Korn och Julia Andersson, årets stipendiater till Ulla Molins minne, tillsammans med stipendiekommitténs ordförande Lena Vikström. Foto: Anders Rasmusson