fbpx
Foto: Bengt Olberger

Utlysning av 2022 års stipendium till Ulla Molins minne

Vem ska få det ärofyllda stipendiet till Ulla Molins minne 2022? I år gick utmärkelsen till trädgårdsmästarna Peter Korn och Julia Andersson för deras nytänkande och innovativa sätt att odla på växternas och den biologiska mångfaldens villkor.
Trädgårdspionjären Ulla Molin utvecklade och förnyade det gröna kulturarvet och fortsätter att vara en viktig inspiratör. I år är det sjätte året som nätverket Swedish Gardens, Tankesmedjan Movium vid SLU och Höganäs kommun efterlyser förslag på stipendiater till Ulla Molins minne.
– Med stipendiet vill vi uppmärksamma personliga insatser där någon med stor kompetens och engagemang medverkat till att främja utformningen av Sveriges parker och trädgårdar, säger Lena Vikström, vice ordförande för nätverket Swedish Gardens och ordförande i stipendiekommittén.
 
Ulla Molin föddes i Kattarp i norra Skåne 1909. I mitten av 1960-talet slutade hon som tidningsredaktör för att helt ägna sig åt sitt största intresse – trädgårdsdesign. En viktig utgångspunkt i Molins trädgårdsarbete var att utjämna gränsen mellan inom och utomhus. En annan att skapa små, avgränsade trädgårdsrum. Arts- and Craftrörelsen inspirerade Ulla Molin som var en stor föregångare inom den funktionalistiska villaträdgården. Från 1978, fram till sin bortgång 1997, bodde Ulla Molin i Höganäs där hon skapade en villaträdgård som byggnadsminnesförklarades 2010.
 
Syftet med stipendiet är att belöna, uppmärksamma och uppmuntra personliga insatser, som utifrån stort engagemang och visad handlingskraft medverkar till att främja den estetiska och funktionella utformningen av parker och trädgårdar. Stipendiet ska stödja journalistisk, pedagogisk, praktisk eller kunskapsuppbyggande verksamhet, som ökar den enskilda människans intresse för parkers och trädgårdars skönhetsvärden och ändamålsenliga utformning.
 
Bakom stipendiet står föreningen Swedish Gardens i samarbete med Höganäs kommun och Tankesmedjan Movium vid SLU.
I stipendiekommittén sitter Lena Vikström, vice ordförande Swedish Gardens, Fredrik Jergmo, Tankesmedjan Movium vid SLU, Ulf Nordfjell, ledamot Swedish Gardens styrgrupp samt Magnus Svederberg, Höganäs kommun.
Vem som utses till 2022 års stipendiat beslutas av stipendiekommittén i februari 2022. Personen (personerna) som belönas erhåller ett stipendium på 10 000 kr samt ett diplom.
Utdelningsceremonin hålls den 29 maj 2022 på Sofiero slott och slottsträdgård, dagen innan konferensen Publika parker och stadsrum i Helsingborg den 30 maj.
 
????? ??̈?????? ??? ???????? ?????????? ???? ???? ?????-??????????! ?
 Förslag skickas med skriftlig motivering till stipendiekommittén via kajsa@swedishgardens.se senast den 31 januari 2022.
 
I pressmeddelandet kan ni läsa mer om stipendiet och tidigare stipendiater: https://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/utlysning-av-2022-aars-stipendium-till-ulla-molins-minne-3146840
Ulla Molins trädgård i Höganäs. Foto: Bengt Olberger
Julia Andersson och Peter Korn tillsammans med Lena Vikström, ordförande i stipendiekommittén. Foto: Anders Rasmussen