fbpx
Stipendiaten tillsammans med Lena Vikström, vice ordförande i Swedish Gardens samt Magnus Svederberg från Höganäs kommun och Göran Nilsson vid tankesmedjan Movium, Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Utlysning av 2021 års stipendium till Ulla Molins minne

Vem ska få stipendiet till Ulla Molins minne 2021? Nomineringar ska vara oss tillhanda senast den 20 december 2020. I år gick utmärkelsen till trädgårdsmästaren Kajsa Vildängen för hennes idérikedom och förmåga att se den obrukade markens möjligheter och potential.

Trädgårdspionjären Ulla Molin utvecklade och förnyade det gröna kulturarvet och fortsätter att vara en viktig inspiratör. I år är det femte året som nätverket Swedish Gardens, Tankesmedjan Movium vid SLU och Höganäs kommun efterlyser förslag på stipendiater till Ulla Molins minne.
– Med stipendiet vill vi uppmärksamma personliga insatser där någon med stor kompetens och engagemang medverkat till att främja utformningen av Sveriges parker och trädgårdar, säger Lena Vikström, ordförande i stipendiekommittén.

Ulla Molin föddes i Kattarp i norra Skåne 1909. I mitten av 60-talet slutade hon som tidningsredaktör för att helt ägna sig åt sitt största intresse – trädgårdsdesign. En viktig utgångspunkt i Molins trädgårdsarbete var att utjämna gränsen mellan inom- och utomhus. En annan att skapa små, avgränsade trädgårdsrum. Arts- and Craftrörelsen inspirerade Ulla Molin som var en stor föregångare inom den funktionalistiska villaträdgården. Från 1978, fram till sin bortgång 1997, bodde Molin i Höganäs där hon skapade en villaträdgård som byggnadsminnesförklarades 2010.

Första året som stipendiet delades ut i sin nuvarande form var 2017. Då gick utmärkelsen till konstnären och keramikern Signe Persson-Melin med motiveringen att hon har berikat och förskönat vardag och fest med sina bruksföremål. Persson-Melin samarbetade nära och länge med Ulla Molin och båda företrädde enkelhetens formspråk. 2018 utsågs trädgårdsdesignern Heidi Palmgren till stipendiat. Hon har bland annat skapat Ulla Molins Gröna Rum som invigdes i våras på Norrvikens trädgårdar i Båstad. 2019 tilldelades trädgårdsdesignern Rigmor Celander stipendiet för sin insats på Göteborgs botaniska trädgård, där hon förenat gestaltningen av botanisk mångfald med estetiska kompositioner. 2020 fick Kajsa Vildängen stipendiet för sin förmåga att se den obrukade markens möjligheter och potentiella utveckling. Med stor trädgårdsmästarskicklighet och idérikedom har Kajsa Vildängen lämnat mästerliga spår i välrenommerade publika anläggningar som Astrid Lindgrens Näs och Norrvikens trädgårdar.

Syftet med stipendiet är att ”belöna, uppmärksamma och uppmuntra personliga insatser, som utifrån stort engagemang och visad handlingskraft medverkar till att främja den estetiska och funktionella utformningen av parker och trädgårdar. Stipendiet ska stödja journalistisk, pedagogisk, praktisk eller kunskapsuppbyggande verksamhet, som ökar den enskilda människans intresse för parkers och trädgårdars skönhetsvärden och ändamålsenliga utformning.”

Bakom stipendiet står park- och trädgårdsnätverket Swedish Gardens i samarbete med Höganäs kommun och Tankesmedjan Movium vid SLU.
I stipendiekommittén ingår: Lena Vikström, vice ordförande Swedish Gardens, Fredrik Jergmo, Tankesmedjan Movium vid SLU, Ulf Nordfjell, ledamot Swedish Gardens styrgrupp, Magnus Svederberg, Höganäs kommun.

Vem som utses till 2021 års stipendiat beslutas av stipendiekommittén i slutet av januari. Personen (personerna) som belönas erhåller ett stipendium på 10 000 kr samt ett diplom. Utdelningsceremonin kommer hållas i samband med konferensen Publika parker och stadsrum i Lund den 22 april 2021.

Varmt välkomna att nominera kandidater till Ulla Molin-stipendiet!

Förslag skickas med skriftlig motivering till stipendiekommittén via kajsa@swedishgardens.se senast den 20 december.
Frågor besvaras av Kajsa Sjölander, kommunikatör för Swedish Gardens. kajsa@swedishgardens.se Tel: 0763 087 020

2020 års stipendiat Kajsa Vildängen tillsammans med Lena Vikström, Swedish Gardens samt Magnus Svederberg från Höganäs kommun och Göran Nilsson vid tankesmedjan Movium, Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Foton: Kajsa Sjölander
En spegelreflektion i hyllningsträdgården till Ulla Molins minne på Norrvikens trädgårdar i Båstad.

 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email
Dela på tumblr