fbpx
Ulla-Molins-tradgard

Utlysning av 2019 års stipendium till trädgårdspionjären Ulla Molins minne

Utlysning av 2019 års stipendium till trädgårdspionjären Ulla Molins minne
2016 inrättade park- och trädgårdsnätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens, SSPPG, i samarbete med Höganäs kommun och Tankesmedjan Movium vid SLU, ett stipendium för att hedra minnet av trädgårdsarkitekten, journalisten och folkbildaren Ulla Molin (1909-1997). Hon var bosatt i Höganäs från 1978 fram till sin död och hennes villaträdgård där byggnadsminnesförklarades 2010. Ulla Molin utvecklade och förnyade det gröna kulturarvet och fortsätter att vara en viktig inspiratör än idag.

Den första mottagaren av den nya utmärkelsen blev konstnären och keramikern Signe Persson-Melin, som enligt motiveringen berikat och förskönat vardag och fest med sina bruksföremål. Hon samarbetade nära och länge med Ulla Molin och båda företrädde enkelhetens formspråk. Den andra mottagaren var trädgårdsdesignern Heidi Palmgren som enligt motiveringen har fortsatt Ulla Molins arbete med att lära svenska trädgårdsägare att aldrig glömma den gröna stommens betydelse och att spela med sparsmakade kontraster
Utmärkelserna delades ut vid ceremonier under den internationella konferensen Publika parker och trädgårdar i Malmö 2017 respektive Helsingborg 2018.

Föreslå mottagare av 2019 års stipendium till Ulla Molins minne!
Enligt stadgarna för stipendiet är syftet att ”belöna, uppmärksamma och uppmuntra personliga insatser, som utifrån stort engagemang och visad handlingskraft medverkar till att främja den estetiska och funktionella utformningen av parker och trädgårdar. Stipendiet ska stödja journalistisk, pedagogisk, praktisk eller kunskapsuppbyggande verksamhet, som ökar den enskilda människans intresse för parkers och trädgårdars skönhetsvärden och ändamålsenliga utformning.”
Personen (personerna) som belönas erhåller ett stipendium på 10 000 kr samt ett diplom. Utdelning sker vid en speciell programpunkt under konferensen Publika parker och stadsrum 4 april 2019 i Malmö.

Nätverket SSPPG:s stipendiekommitté tar emot förslag på mottagare med skriftlig motivering senast 20 december 2018 till info@swedishgardens.se. Beslut tas av stipendiekommittén i januari 2019.

I stipendiekommittén ingår:
Lena Vikström, vd, Gunnebo Slott och Trädgårdar, ordförande i SSPPG, Göran Nilsson, statskonsulent, Tankesmedjan Movium, SLU, Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt, ledamot i SSPPG:s styrgrupp, Stella Westerlund, senior advisor SSPPG, samt Magnus Svederberg, parkingenjör, Höganäs kommun.
Frågor besvaras av Stella Westerlund, tel 0703-85 40 50, stella@swedishgardens.se