fbpx
Ardennern Molly hjälper till i arbetet med att återställa Tjolöholms forna köksträdgård. Foto: Kajsa Sjölander

Tjolöholms forna köksträdgård återuppstår

På Tjolöholms slott pågår ett spännande arbete med att återskapa slottets gamla köksträdgård. Med hjälp av äldre ritningar och flygbilder har trädgårdsmästarna på Tjolöholm fått en relativt tydlig bild av hur Blanche Dicksons köksträdgård såg ut i början av 1900-talet. Här fanns bland annat fruktodlingar och flera växthus.
Ardennern Molly hjälper till i arbetet med att återställa Tjolöholms forna köksträdgård. Foto: Kajsa Sjölander

Tjolöholms slott pågår ett spännande arbete med att återskapa slottets gamla köksträdgård. Med hjälp av äldre ritningar och flygbilder har trädgårdsmästarna på Tjolöholm fått en relativt tydlig bild av hur Blanche Dicksons köksträdgård såg ut i början av 1900-talet. Här fanns bland annat fruktodlingar och flera växthus.

– Det mesta av den stora gräsytan var uppodlad och odlingslotterna var kantade med fruktträd, säger Eva Rosén, chefsträdgårdsmästare på Tjolöholm.

Att vända på jorden är tungt och det märks att ardennern Molly helst vill smaska på det nya, gröna vårgräset. Molly är en del av Juf-gänget som deltar i arbetet med att återställa Tjolöholms forna köksträdgård.

– Nu vänder vi och bearbetar jorden för de stora odlingslotterna närmast slottet, berättar Jocke Richardsson, ägare av Molly.

Ett 20-tal äppleträd har redan kommit i jorden. Genom att använda arbetshästar och äldre maskiner blir det inga skador på marken.
– Det tar lite tid att bearbeta jorden att så den blir odlingsbar igen, men återskapandet av Blanche Dicksons köksträdgård är ett långsiktigt projekt som kommer att pågå under ett antal år framöver.

???
Nätverket Swedish Gardens består av 35 av Sveriges främsta besöksträdgårdar och verkar för att vårda, värna och utveckla det gröna kulturarvet samt främja Sveriges parker och trädgårdar som besöksmål.

Ardennern Molly harvar ängen framför Tjolöholms slott, där man nu återställer slottets forna köksträgård. Foto: Kajsa Sjölander