fbpx
Ulf Nordfjell

Swedish Gardens anordnar medlemskonferens norr

Den 24-25 augusti anordnar Swedish Gardens en medlemskonferens i Skellefteå och Umeå, två av föreningens nordligaste medlemmar. Såväl Skellefteå som Umeå har genom satsningar på stadsförnyelse med fokus på arkitektur, design, hållbarhet och hortikultur stärkt sina identiteter, vilket medfört ökad dragningskraft till städerna. Föreningskonferensen bjuder på föreläsningar, guidade turer av städernas omgestaltade stadsrum, visning av Arboretum norr, kulturhusen Sara & Väven och föredrag om hållbarhet och klimatförändringar i norr.

Konferensen tar avstamp i Skellefteå centrum, som genomgått en unik konsekvent stadsförnyelse under mer än 15 år. Här ingår den gamla stadsparken och stadsrummet längs Skellefteälvens strand, med publika läktare och kajer som har inslag av aktivitetsplatser och målpunkter av olika slag. Genom den storslagna vattenpiazzan vid älven tar Skellefteå plats i samtiden. Kronan på verket är stadens nya kulturhus Sara som med sina 20 våningar sträcker sig 80 meter upp från marken. Med nytt resecentrum, ny bro över älven och nya mötesplatser i det offentliga rummet blickar staden mot framtiden.

Dagen därpå fortsätter konferensen i Umeå där vi bland annat träffar stadsarkitekt Anna Flatholm som berättar om studentstaden Umeås snabba expansion och planering av nya hållbara stadsdelar samt genomförda stadsförnyelseprojekt. Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell och stadsträdgårdsmästare Michael Holmström guidar i Rådhusparken som kom till i samband med Kulturhuvudstadsåret 2014. I Umeälvens ravinsystem får deltagarna sedan uppleva Arboretums samling lignoser från andra områden på norra halvklotet där klimatet liknar det i Norrland.

Bland föreläsarna finns bland andra Jon Moen, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt och ledamot i Swedish Gardens styrelse samt en rad medarbetare från Umeå och Skellefteå kommuner.

Välkommen