fbpx
Foto: Anna Lind Lewin

Surrande parker och trädgårdar

Under senvåren och sommaren kommer besökarna i många av landets främsta parker och trädgårdar att få tillfälle att lära sig mer om bin, humlor och insekter medan de tar en promenad i det gröna.

Park- och trädgårdsnätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens (SSPPG) samarbetar med föreningen Svenska Bin för att sprida kunskap om den livsviktiga pollineringen och inspirera besökarna till att själva gynna pollinatörer i sina egna odlingar. Pollineringen är så viktig eftersom var tredje tugga vi äter är beroende av att det finns pollinatörer.

– Flera av nätverkets parker har redan bikupor, men vi ska inte bara lyfta fram honungsbina utan även vilda bin som solitärbin och humlor, fjärilar, blomflugor, skalbaggar – ja, alla sorters pollinatörer, säger Gunilla Stridbeck, nätverkets projektledare. Under kampanjen Surrande parker och trädgårdar blir det aktiviteter både för vuxna och barn, allt från vandringar och föreläsningar till inspirationspromenader där man får lära sig hur man kan tänka i sin egen trädgård.

Konkreta tips på vad man kan göra själv i sin trädgård för att gynna bin och andra insekter är att odla olika växter som under hela säsongen lockar till sig pollinatörerna, att låta bli att klippa hela gräsmattan, kanske städa lite mindre i någon del så att insekterna kan bygga bo, att ge mat och husrum till dem. På nätverkets hemsida och på anläggningarnas hemsidor kommer det att finnas en praktisk växtguide att ladda ner, specialfröpåsar ska säljas, med mera.

Startskottet för kampanjen Surrande parker och trädgårdar blir Pollineringsveckan 19 -27 maj, under denna infaller World Bee Day den 20 maj och Internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj.
Svenska Bins projektledare Lotta Fabricius Kristiansen ser stora möjligheter:
– Vi har sedan 2013 arbetat under parollen ”pollinera mera”. Samarbetet med park- och trädgårdsnätverket erbjuder helt nya möjligheter att nå ut till allmänheten.

Ett par exempel på aktiviteter bland SSPPG:s medlemmar
Uppsala linnéanska trädgårdar, d.v.s. Botaniska trädgården, Linnéträdgården och Linnés Hammarby, satsar på extra många nektar- och pollenrika växter och vill med stekelhotell och fjärilsholkar inspirera besökarna att ta med sig kunskaper hem till sina egna odlingar.
På Sofiero slott bygger man till sommaren upp en idéträdgård med namnet To Bee, där formerna inspirerats av binas vaxkakor och fylls med ett smörgåsbord av binas favoritväxter.

#surrandeparker

Vid frågor kring Surrande parker och trädgårdar:
Kontaktperson nätverket SSPPG: Gunilla Stridbeck, gunilla@swedishgardens.se
Kontaktperson Svenska Bin: Lotta Fabricius Kristiansen, lotta@svenskabin.se

Foto: Anna Lind Lewin
Foto: Anna Lind Lewin

Trädgårdsmästarna John Taylor och Eva Rosén på Tjolöholms slott gläds åt att gynna pollinatörer i projektet Surrande parker och trädgårdar.