fbpx
etapp 2o3 - skiss_ovanifrån(1)

Storsatsning på Botaniska trädgården i Göteborg

Nu satsas närmare en halv miljard kronor på Göteborgs botaniska trädgård. 2026 ska 3 000 kvadratmeter växthus, nytt besökscentrum och ny kulturträdgård stå klart.
Uppe på en kulle har ett av växthusen påbörjats och framför den gula trädgårdsmästarvillan arbetar några grävare med anläggningen av den nya kulturträdgården. Annars märks i nuläget inte särskilt mycket av den storslagna byggnationen. Bland personalen däremot, pågår det en intensiv planering av hur den omfattande flyttlogistiken av trädgårdens enorma växtsamling ska gå till. 4 000 olika växtarter från jordens alla temperaturzoner ska placeras någonstans medan bygget pågår. En minst sagt komplicerad operation.
–Det är en jätteutmaning. Växthusen kommer byggas i olika etapper eftersom våra växtsamlingar kräver olika temperatur och luftfuktighet, säger Mari Källersjö, förvaltningschef för Botaniska trädgården.
De nuvarande växthusen är från 1981 då det genomfördes en omfattande renovering av byggnaderna som uppfördes i samband med trädgårdens invigning 1923. Här finns bland annat det ytterst sällsynta påsköträdet som är helt utdött i sin naturliga miljö, men även Sveriges största samling av tropiska orkidéer och köttätande växter.
–Dagens växthus är otillgängliga och energislukande. De nya kommer bli tillgänglighetsanpassade, erbjuda en bra arbetsmiljö och ge våra besökare en attraktiv upplevelse året om, berättar Mari Källersjö.
Nybyggnationen kommer även bidra till att Botaniska trädgården har kvar sin viktiga roll nationellt och internationellt inom forskning och folkbildning.
–Vår personal kommer att få en säker och bra arbetsmiljö. Dessutom blir de nya växthusen dubbelt så energieffektiva som de nuvarande, säger Mari Källersjö.
Planen är att allmänheten ska kunna besöka delar av de nya växthusen redan om tre år. De nuvarande växthusen är tills vidare stängda.
Kajsa Sjölander
FAKTA
Nybyggnation: 3 000 m2 växthus, nytt besökscentrum, ny kulturträdgård
Finansiär: Västra Götalandsregionen
Prislapp: 490 miljoner
Besökare: 620 000 under högsäsongen 2021
Yta: Totalt 175 hektar, inklusive Änggårdsbergens naturreservat. 40 hektar trädgård, 20 hektar arboretum
Växtsamling: Ca 16 000 arter och kulturformer.
Vetenskapliga samlingar: lök-och knölväxter, tropiska orkidéer, dionysosvivor, rhododendron, alpiner och stenpartiväxter, arboretum
Forskning: inom bland annat växtvärldens mångfald, trädgårdsodling och kulturväxter, trädgård och hälsa, bevarande av nordiska bin, ekosystemtjänster – bland annat tittar forskarna på vilka träd som är fördelaktiga i stadsmiljöer.
Skiss över de kommande växthusen och det nya besökscentrumet i Göteborgs botaniska trädgård.
Mari Källersjö, förvaltningschef för Göteborgs botaniska trädgård.
Flytt av kulturträdgården pågår.