fbpx

Små satsningar ger stora resultat

”Förr gick man till Botaniska för att titta på blommor, nu går man dit för att träffa mormor”, sa en deltagare under Kulturarvsdagarna i Stockholm där grönt kulturarv, friluftsliv och folkhälsa diskuterades. Aldrig förr har betydelsen av parker och naturområden blivit så påtaglig som under pandemin.
En av de inbjudna panelgästerna var Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten som poängterade vikten av en jämlik folkhälsa och säkra, trygga platser.
– Parker och besöksträdgårdar möjliggör för alla, oavsett kön eller bakgrund, att utöva friluftsliv i önskad omfattning.
Utformandet av samhällen och städer påverkar hur vi lever, umgås och rör oss, något som i sin tur påverkar vår hälsa.
– Dessa platser har även stor betydelse när det kommer till att bygga vanor för friluftsliv tidigt i livet, säger Anders Tegnell.
Relativt små satsningar på utveckling av det gröna har visat stora resultat, berättade trädgårdsmästare John Taylor.
– Folk älskar trädgård. Slottsträdgården i Malmö har från 1998 gått från fyra försynta hundägare till någonstans mellan 600 000 och 700 000 besökare varje år. Intensiteten och byggstenarna i en trädgård kan beröra och göra något stort för den som besöker, säger Taylor och tillägger; – Man ska inte underskatta ett överdåd av vackra blommor.
Eftersom människor har vallfärdat till alla typer av grönområden under pandemin har det gjorts stora satsningar på naturområden och reservat genom bland annat bättre skyltning, fler parkeringar och nya fikaplatser. Bidrag till parker och trädgårdar har däremot lyst med sin frånvaro. Utveckling och underhåll blir lidande när nedskräpning och slitage ökar, något som lyftes av Swedish Gardens ordförande Maria Sidén.
– Idag bekostas de flesta öppna besöksträdgårdar av annan verksamhet och i samband med pandemin har denna pott minskat, vilket leder till mindre anslag när det egentligen borde vara tvärt om, säger Maria Sidén.
Satsningar på parker och det gröna kulturarvet skulle ge stora folkhälsovinster, menar hon.
– En utställning går man på en gång, kanske två om man är riktigt, riktigt intresserad. En trädgård eller park kan man besöka många gånger i veckan, säger Maria Sidén.
Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell har arbetat med stadsförnyelse över hela landet underströk platsernas betydelse för en hållbar utveckling.
– Friskvård och hälsa har det pratats om att vi sysslar med i 20 år, det kostar ju inget att hänvisa till våra parker. Men nu är det mer angeläget än någonsin att det tillkommer statliga pengar till dessa anläggningar som får mer och mer besökare och bidrar till god folkhälsa, biologisk mångfald, kunskap och mycket, mycket mer, säger Ulf Nordfjell.