fbpx
Slåtter med lie på Gunnebo. 
Foto: Sören Håkanlind

Ny utbildning i ängsskötsel

I slutet av januari 2023 startar en ny, kort yrkeshögskoleutbildning på Gunnebo slott för de som vill höja sin ängskompetens.
Genom teori och praktik avhandlas skötsel, nyanläggning och restaurering av ängsmark i olika miljöer; från innerstad till naturreservat. ”Ängar – skötsel, anläggning och restaurering” ger kunskaper om ängens förutsättningar som naturtyp, ängsmarkens betydelse i arbetet mot de nationella och globala miljömålen, de maskiner, redskap och metoder som kan användas för att sköta en äng samt sociala och praktiska utmaningar med stadsnära ängsmark och olika lösningar. Deltagarna kommer också lära sig att bedöma status på en ängsyta och se dess förutsättningar för ökad artrikedom.
Undervisningen sker både på distans och på Gunnebo, och kombineras med studiebesök och praktiska moment på andra platser i Västsverige; från urban ängsmark till skyddade ängar i natur- och kulturreservat.
Utbildningen är 40 YH-poäng och sammanlagt åtta veckor mellan den 23 januari och 18 augusti 2023.
Om du tror att kommer ha nytta av utbildningen i din nuvarande tjänst rekommenderar vi dig att tala med din arbetsgivare om fortbildning på arbetstid.
Här hittar ni all information om utbildningen: https://gunneboslott.se/inlagg/utbildning-angar-skotsel-anlaggning-och-restaurering/

Slåtter med lie på Gunnebo.
Foto: Sören Håkanlind