fbpx
image2

Ordföranden besöker Wij Trädgårdar

I sommar har många besökare hittat till vår medlem Wij trädgårdar. I slutet av augusti besökte Swedish Gardens ordförande Maria Sidén den vackra besöksträdgården i Ockelbo.

En varm dag i slutet av augusti besökte Swedish Gardens ordförande Maria Sidén medlemsträdgården Wij Trädgårdar i Ockelbo. I den prunkande köksträdgården blev det tid för en pratstund om vikten av det gröna kulturarvet tillsammans med vd Malin Hermansson och trädgårdsmästare Caroline West.
– Det har varit en fantastisk sommarsäsong, berättar Caroline. Vi har fått väldigt positiv respons, trots att verksamheten naturligtvis har präglats av Coronapandemin.

Malin bekräftar att besökarna har hittat till Wij Trädgårdar även den här sommaren.
– I våras visste vi inte riktigt vad vi skulle vänta oss, men de åtgärder som vi vidtog visade sig vara väl avvägda.
I praktiken innebar det bland annat att Wij Trädgårdar sköt fram säsongsöppningen samtidigt som öppettiderna för restaurangen minskades jämfört med tidigare år. Men besökarna uteblev inte. Tvärt om kom det mycket besökare under högsäsongen och omsättningen per besökare ökade också jämfört med tidigare år.
– Det är extra roligt att många av årets besökare inte tidigare har varit på Wij Trädgårdar, berättar Malin. I år har vi nått fram till en ny publik som vi hoppas fortsätter besöka oss framöver.

I år pågår också en omfattande organisationsförändring på Wij Träd

gårdar. Bland annat kommer Ockelbo kommun att ta ett större ansvar för besöksträdgården. Samtidigt ska kommunens skolbespisningar få leveranser av morötter och andra grönsaker från den vackra köksträdgården.
– Vi kan förstås inte förse skolorna med alla grönsaker de behöver, förklarar Caroline, men med den här satsningen hoppas vi kunna öka kunskapen bland barnen om vägen från odlingslandskapet till matbordet.

Tillsammans med Bollnäs folkhögskola har Wij trädgårdar också startat en trädgårdsutbildning för vuxna. Under den ettåriga utbildningen kan studenterna lära sig det mesta om ekologisk odling och skötsel i trädgårdsmiljö. De yrkesverksamma trädgårdsmästare på Wij trädgårdar är lärare på utbildningen och deltagarna får bland annat bidra till besöksträdgården genom att anlägga en var sin egen odlingslott.
– Studenternas idéträdgårdar har lockar alltid mycket besökare, förklarar Caroline. I år har lotterna tema kärlek och ska utgå från var sitt musikstycke.

Det börjar bli sent på eftermiddagen, men det är fortfarande en del besökare besökare kvar i köksträdgården. Solen skiner och i bakgrunden hörs tonerna från en liten trädgårdskonsert. Några musiker uppträder för en väl utspridd publik bestående av 49 personer. På det hela taget märks det att det är är mycket på gång framöver.
– Vi ser väldigt positivt på förändringen, berättar Malin. Stiftelsen Wij Trädgårdars viktigaste uppdrag är att ta ansvar för att säkerställa kvalitetssäkring och verksamhetsinriktning. Det ska bli en spännande process.

 

Malin Hermansson, vd för Wij trädgårdar, tillsammans med Maria Sidén, ordförande i Swedish Gardens.

 

Trädgårdsmästare Caroline West.