fbpx
Illustration: Hidemark & Stintzing Arkitekter

Linneträdgården får ny entré

Nästa vår får Linnéträdgården i Uppsala en ny permanent besökspaviljong som blir en knutpunkt för Linnémuseet, Linnéträdgården och orangeriet. 
Förutom den nya entrébyggnaden kommer besökarna välkomnas av ett trädgårdsrum med café och uteservering. Ett vanligt år vallfärdar turister från hela världen hit för att besöka den plats där Carl von Linné bodde och verkade.
– Linnéträdgården är utan tvekan en av Sveriges mest intressanta trädgårdar och en stor inspirationskälla för många. Utöver det stora intresset för Linné och hans verk märker vi att allt fler upptäcker hur viktigt och roligt det är att odla och hur bra de mår av att vistas i gröna miljöer, säger Lotta Saetre, kommunikatör för Uppsala Linneanska trädgårdar och ledamot i Swedish Gardens styrgrupp.
Statens fastighetsverk och Uppsala universitet har länge planerat för att uppföra en permanent paviljong vid Linnéträdgårdens förgård. Placeringen blir naturlig då äldre kartor visar att det tidigare funnits funktionsbyggnader eller uthus på samma plats. För Uppsala universitet innebär den nya entrébyggnaden även efterlängtade rum för universitetets personal.
– Med en ordentlig och funktionell besökspaviljong kan vi nu ge våra besökare ett värdigt välkomnande samtidigt som vår personal får det utrymme de behöver, säger Lotta Saetre.
Den nya entrén kommer även erbjuda en butik för souvenirer och böcker, besökstoaletter och väskförvaring. Arkitekt Jacob Hidemark har gestaltat byggnaden med svagt svängda tak för att på trädgårdspaviljongers vis skapa ett lätt och lustfyllt uttryck. Materialen är traditionella och beprövade, vitt- och grönmålat trä, svart plåt och mycket glas för att ge generösa utblickar och förstärka trädgårdskänslan. Invigning är planerad senvåren 2022.
Illustration: Hidemark & Stintzing Arkitekter
Illustration: Hidemark & Stintzing Arkitekter
Illustration: Hidemark & Stintzing Arkitekter
Illustration: Hidemark & Stintzing Arkitekter