fbpx
Stina Weststrand, botaniker

Kulturväxter tas om hand för framtiden

Har du gamla kulturväxter hemma hos dig? I så fall kan de vara intressanta för vetenskapen!

I den här filmen berättar botanikern Stina Weststrand om det nationella initiativet Pom – Programmet för odlad mångfald. Stina arbetar som vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård där ett av nationella genbankens klonarkiv ligger. I Nationella genbanken bevaras äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in och valts ut för långsiktigt bevarande.