fbpx
Uppsala linneanska trädgårdar

Konferensrapport Framtidens parker och trädgårdar

Framtidens parker och trädgårdar – hur utvecklar vi det gröna kulturarvet? arrangerades 2018 av nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens (SSPPG) i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Med Europaåret för kulturarv 2018 som utgångspunkt hade konferensens arrangörer samlat beslutsfattare, myndigheter, utbildnings-väsendet och branschföreträdare för att tillsammans lyfta frågor om framtidens parker och trädgårdar och deras roll i samhällsutvecklingen och för den gröna besöksnäringen. Syftet var även att öka kunskapen om det gröna kulturarvet som en nationell angelägenhet samt utöka och skapa nya kontaktytor. Bland de närmare 120 deltagarna i Skansens konferenslokal Skånska Gruvan fanns medlemmar i nätverket SSPPG, verksamhetschefer och handläggare vid myndigheter, kommuner och länsstyrelser, museer, Svenska kyrkan, botaniska trädgårdar, parker och slotts-anläggningar samt landskapsarkitekter, trädgårdsmästare och egen-företagare. Denna konferensrapport är sammanställd av moderator Elisabeth

Konferensrapport Framtidens parker pdf