fbpx
Foto: Caroline Franzén

Katrinetorp landeri får kulturarvspriset 2022

Malmö stad har under ett antal år arbetat med att restaurera, återskapa och rekonstruera 1800-talslanderiet Katrinetorp. Nu har man blivit nationellt uppmärksammad av Svenskt kulturarv och blivit tilldelad kulturarvspriset 2022.

Orden kvalitet, kreativitet och känsla genomsyrar förädlingen som skett på Katrinetorps landeri under senare år. Breddningen av besöksmålets erbjudande har bidragit till att fler hittat hit. – Vi är mycket stolta och glada att Malmö stad och Katrinetorp landeri har uppmärksammats nationellt i föreningen Svenskt Kulturarv, säger Katrinetorps intendent Mats Bohman. Lena Sjölin som är ordförande i Svenskt kulturarv kommenterar; – Katrinetorp är en mycket värdig pristagare där kvalitet och respekt för platsens historia genomsyrar hela restaureringsarbetet. Att ledningen, med Mats Bohman i spetsen, besitter en ovanligt hög fingertoppskänsla för estetik bidrar i hög grad till resultatet, säger hon.

Motiveringen till att Katrinetorp fick kulturarvspriset 2022 är: ”En flerårig besöksmålsutveckling har bidragit till att detta kulturarv har omhändertagits och stärkts. Samtidigt har en breddning av besöksupplevelserna varit i tydligt fokus, vilket gör att besöksmålet som helhet har genomgått en imponerande utveckling. Denna storstadsnära men ändå lantliga oas har en huvudbyggnad vars glansdagar inföll vid 1800-talets början. Nu har glansdagarna återkommit. Med stor respekt för originalinredningen har tillägg gjorts som möjliggör förståelsen av kulturarvet, samtidigt går miljön att använda för olika typer av verksamhet. Det gröna kulturarvet med park och trädgård har utvecklats på samma omsorgsfulla sätt och är en viktig del i en helhetsupplevelse. Idag är anläggningen en plats för många olika målgrupper. Besökare kan lära, uppleva och finna rekreation. I det rika publikutbudet ingår numera såväl utställningar, mässor som marknader. Den höga ambitionen i besöksservicen är tydlig i bland annat café, konferensmöjlighet och butik.” ?Stort grattis Katrinetorp landeri! ?

Är du nyfiken på Katrinetorp kan du läsa mer om verksamheten här: https://malmo.se/katrinetorp

Foto: Caroline Franzén
Foto: Ralf Thurander
Foto: Ralf Thurander
Foto: Caroline Franzén