fbpx

Föreningskonferens hos våra medlemmar i norr

I år ägde Swedish Gardens föreningskonferens rum i Skellefteå och Umeå, två städer vars stadsförnyelse stärkt deras identiteter och dragningskraft genom att sätta fokus på arkitektur, design, hållbarhet och hortikultur. Det bjöds på föreläsningar, guidade turer av städernas omgestaltade stadsrum, visning av Arboretum norr, kulturhusen Sara & Väven samt mingel, middag och andra trevligheter. En mycket inspirerande och givande konferens hos våra medlemmar i norr!

??? ?, ??????????̊
Stadsparken och Älvbrinken, liksom den enorma träbyggnaden Sara kulturhus, sticker ut i Skellefteås lilla stadskärna där olika bygg- och gatuprojekt ser ut att pågå i vartenda hörn. Dessa djärva projekt har vunnit flera fina priser som goda stadsbyggnadsprojekt och satt Skellefteå på kartan så väl nationellt som internationellt. Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell som har arbetat med gestaltningen av stadsförnyelsen mellan broarna och ritat de två parkerna, visade runt konferensens drygt 50-tal deltagare.
– Kronan i Stadsparken är fontänten Johanna, men också kaktusgruppen som man möter ner mot älven. De står båda för den historiska förankringen av stadsparkens förnyelse och utveckling, säger Ulf Nordfjell.
?̈?????????, området mellan broarna, sträcker sig längs med älven och här finns läktare, kajer, strandvolleyboll, och sydvända grässluttningar. Här finns också den storslagna och belysta vattenpiazzan som värms upp med stadens kylvatten för att fungera som en plats för lek och njutning året om, samt en stor lekpark med en enorm rutschkana. Området avslutas med en imponerande utsiktsplats med enorma pergola bågar, som annonserar staden från E4an.
Under första konferensdagen fick deltagarna även ta del av föreläsningar om Skellefteås expansiva utveckling, den nya batterifabriken Northvolt samt gå en guidad visning i Sara kulturhus, ett av världens högsta trähus. Byggnaden är klimatpositiv, skogarna som råvaran kommer ifrån syns från 20:e våningen och värmen regleras av kraften i Skellefteälven.
På eftermiddagen gick bussen vidare mot Umeå via ett snabbt stopp på Northvolts batterifabrik.

??̈?????????????????? ???? – ??? ?, ????̊
Föreningsträffens andra dag ägnades i park- och studentstaden Umeå där positivitet och framåtanda genomsyrar det mesta. Dagen inleddes i kulturhuset Väven där stadsarkitekt Anna Flatholm berättade om stadens snabba expansion, genomförda stadsförnyelseprojekt och planering inför nya hållbara stadsdelar. Deltagarna fick även en sammanfattning av satsningarna i Skellefteå och Umeå av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell innan det var dags för guidad visning av Rådhusparken, stadens finrum som stod klar 2017. Utformningen av så väl Rådhusparken som kajområdet och den intilliggande Älvstranden är gestaltat av Nordfjell som tillsammans med stadsarkitekt Michael Holmström guidade deltagarna. Här växer bland annat lönnar, ullungrönnar och katsuror som valts ut för sina olika färgnyanser på hösten. Längs Rådhusgatorna har nya rader av björkar planterats, ett träd som är Umeås signum.
– 1888 ödelades stora delar av Umeå i en stadsbrand, men i stället för att bygga upp staden med stenhus planterades mängder med björkar som brandskydd. Idag finns cirka 2 300 björkar i Umeås stadskärna, berättar Michael Holmström.
Efter guidning och lunch vid kajen gick färden vidare mot Arboretum Norr. Här visade föreståndare Johnny Schimmer runt bland de imponerande trädsamlingarna från norra halvklotet med likartat klimat som i Norrland. Fika intogs vid arboretumets nya utsiktsplats över Baggböleforsen.
Dagen avslutades med tre intressanta föredrag. Landskapsingenjör Nina Ingvarsson gav en djupare inblick i historien bakom Umeås björkar, stadsträdgårdsmästare Michel Holmström berättade om stadens egenproduktion av annueller samt utmaningar i anläggning, drift och underhåll ur ett norrländskt perspektiv. Dagen avslutades med ett viktigt föredrag av Jon Moen, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Han berättade om klimatförändringarna som går betydligt snabbare i norr och poängterade vikten av att ställa om nu. Jon Moen berättade också om utmaningarna när det gäller markanvändning i norr och hur exploatering och klimatförändringar påverkar ursprungsbefolkningen samerna.

 

??̈?????????????????? ???? – ??? 3, ???å
Umeå är fullt av kreativa, vackra och inspirerande parker, där medborgarna i flera fall har fått vara med och bestämma utformningen. En av dem är Årstidernas park som visades under konferensens tredje dag. Här finns en särskild trygg plats bara för tjejer, med högtalare att koppla upp sig på och ett litet café som Umeborna önskat sig. Förutom årstidsvariation är återbruk ett genomgående tema i Årstidernas park. Ett exempel är den 100 meter långa muren som byggts av återvunnen sten från den tidigare kajen, något som avsevärt minskade anläggningskostnaderna för parken som stod klar 2015. Promenaden gick sedan vidare till Broparken, en parkour-, stadsodlings- och evenemangspark där gymnasieelever bestämt varenda detalj. Nästa stopp längs älven var Sparken, Umeås populära skatepark som fått ett centralt läge på en bullrig plats mellan två bilbroar. Under förmiddagen besöktes även Hedlundadungen, en park med en stor äventyrslekplats, minigolf och en skolgård som sannolikt är en av landets vackraste. Någon kilometer därifrån utvecklas ett helt nytt parkområde som fått namnet Kvarnlunden. Här har parkavdelningen röjt undan sly och skapat små fantasifulla rum med färggranna inslag av konstverk i form av stora lila svampar och en fiskskulptur, bland annat. Framåtanda, kreativitet och yrkesskicklighet får sammanfatta upplevelsen av Umeås enastående parkvärld.

På föreningens Youtube hittar ni bilspel med fler bilder från föreningsträffen:

https://www.youtube.com/channel/UC8GuHz8ouvMMAPdG3UtSDFg