fbpx
Marten_Svensson_3U4A9334-kopia

Alnarpsparken ny medlem

Nätverket välkomnar Alnarpsparken som ny medlem!

Alnarpsparken är en del av Sveriges lantbruksuniversitets campus i södra Sverige, Campus Alnarp. Här finns ungefär 1100 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Här finns även forskningsmiljöer i världsklass och cirka 400 anställda. Parken används i både undervisning och forskningsförsök.
www.slu.se/alnarpsparken