fbpx
Foto: Kajsa Sjölander

Här bevaras utrotningshotade hantverk

Det gröna kulturarvet bjuder på lugn, skönhet och biologisk mångfald. Att värna om detta kräver stor yrkesskicklighet och i förra veckan förskansade sig trädgårdsmästare från England, Holland, Norge och Sverige i traditionella hantverkskunskaper inom skötsel av gräsmattor och ängar på Gunnebo slott.
– Moderna redskap är ofta designade för tidseffektivt arbete, inte för att gynna den biologiska mångfalden eller bevara kulturvärden. Traditionella hantverksmetoder är viktiga vid skötsel av historiska trädgårdar av flera anledningar, säger Joakim Seiler, kursledare och chefsträdgårdsmästare på Gunnebo slott.
– Lite tillspetsat kan man säga att workshopen på Gunnebo handlar om att bevara utrotningshotade hantverk; att säkra deras fortlevnad genom att sprida hantverkskunskaperna till flera som bär dem vidare. Skötselmetoderna påverkar trädgården som kulturhistoriskt värdefullt objekt, de kan bidra till att bevara värdet eller påverka det i negativ riktning, fortsätter Joakim.
Ett av kursens fokusområden var lieslåtter, något som var nytt för kursens koordinator, brittiska Kate Nicoll.
– Det är bra att kursen är flera dagar för det tar tid att känna in att tekniken sitter i knäna, säger hon.
På plats var även Tina Westerlund, universitetslektor och ledamot i Swedish Gardens Styrelse.
– Kursen är en del av ett flerårigt, internationellt Erasmusprojekt vid namn Craft Skills for Garden Conservation med partners i flera länder, för Sveriges del Gunnebo och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet, berättar Tina.
Initiativtagare är Gunnebo och VEA, Statens Fagskole for Gartnere, i Norge. Projektet kommer att pågå under tre år. Andra fokusområden är jord och anläggning i historiska trädgårdar, spaljerad frukt i köksträdgårdar, häckar och figurklippning, prydnadsväxter, trädgårdsgångar och kallmurar, träd, dammar och fontäner samt orangeriväxter.
– Varje kurs inleds med webbseminarier där specialister inom det specifika ämnet föreläser. Webbinarierna ligger ute på nätet så alla ta del av dem, berättar Tina.
– Inom Swedish Gardens har vi i många år pratat om behovet av utbildning och kunskap, detta Erasmusprojekt med fokus på skötsel av grönt kulturarv är ett svar på det behovet, berättar Joakim som hoppas att nätverkets medlemmar tar chansen att delta i projektet.
Kurserna är kostnadsfria och länk till webbseminarierna från avslutade kurser hittar ni här: https://gardenconservation.eu/results/
Fakta
Forskning och erfarenhet visar att det finns en växande brist på människor med den kompetens som behövs för att ta hand om de gröna utomhusområdena i Europa, särskilt de med en komplex trädgårdshistoria och innehåll. ”Craft Skills for Garden Conservation – finding, developing and sharing best practice” syftar till att åtgärda dessa brister genom att stärka medvetenhet, expertis och kompetens inom bevarandet av historiska trädgårdar som kulturarv.