fbpx
KS_Tjolöholm_10092015-Niklas Karlsson kitchen gardener Katja Halvarsson

Gunnebo och Rosendal prisas för hållbarhetsarbete

Experiment 2000m2 på Rosendals Trädgård och konceptet NPK-middagar på Gunnebo Slott och Trädgårdar har vunnit två av tre kategorier i White Guides rikstäckande hållbarhetspris 100% Cirkulärt 20/21.
I kategorin ”Helhetsgrepp inom hållbarhet” vann projektet Experiment 2000 m2 där Niklas Karlsson på Rosendals Trädgård i Stockholm är idéskapare.
Juryns motivering: Skapar en levande modell för hur vi ska odla och äta inom de planetära gränserna, och på ett sätt som är solidariskt mot andra. 2000 m2 är det mest fysiska projekt av detta slag i Sverige som genom forskning visar hur hela matsystemet behöver transformeras från ”odling till tallrik”. Modellen är obegränsat skalbar, går att applicera var som helst i världen och är samtidigt högst konkret.
I kategorin ”Gästupplevelse” vann konceptet NPK-middagar på Gunnebo Slott i Mölndal som tagits fram av restaurangchef Patrik Sewerin.
Juryns motivering: Ett innovativt och lustfyllt sätt att förklara vilken roll vi individer har i ett livsmedelsproducerande ekosystem. Använder sig av måltidsupplevelsen som verktyg för att kombinera lärande och njutning, och kan på så sätt snabbt få många att förstå det cirkulära med kväve ?, fosfor (P), kalium (K) och den för mänskligheten så viktiga kopplingen mellan jordkvalitet, råvaror och smakupplevelser.
?STORT GRATTIS! ?
Kriterierna för att vinna priset och få ta del av innovationsstödet är att idén ska vara relevant för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, vara skalbar och mätbar samt ha stor potential att få effekt och sprida sig för att påverka såväl restaurangbranschen som konsumentvärderingar och matsystemet i ett större perspektiv. Idéerna ska även ha potential att förverkligas på kort sikt. Pristagarna kommer att presenteras närmare i januari då de matchas med respektive innovationsstöd för att få hjälp att komma vidare och förverkliga sina idéer under 2021. Innovationsstöden skräddarsys baserat på idéskaparnas behov och består bland annat av coachingtimmar, nätverk och kontakter från representanter inom forskning och akademi såsom Ideon Innovation, RISE Research Institute of Sweden och Restaurangakademien med flera.
Patrik Sewerin, idéskapare bakom konceptet NPK-middagar på Gunnebo slott. Foto: Åsa Dahlgren
Niklas Karlsson, idéskapare bakom Rosendals 2000m2. Foto: Katja Halvarsson