Den internationellt välkände landskapsarkitekten och Swedish Gardens styrelseledamot Ulf Nordfjell, har skapat många fantastiska trädgårdar och parker. När han nu presenterar tio nya skapelser i boken ”Trädgårdar – Genom årstider och ett förändrat klimat”, är det med fokus inte bara på skönheten, utan också på hur parker och trädgårdar påverkas såväl av ett klimat i förändring som årstidernas växlingar.