I år ägde Swedish Gardens föreningskonferens rum i Skellefteå och Umeå, två städer vars stadsförnyelse stärkt deras identiteter och
dragningskraft genom att sätta fokus på arkitektur, design, hållbarhet och hortikultur. Det bjöds på föreläsningar, guidade turer av städernas omgestaltade
stadsrum, visning av Arboretum norr, kulturhusen Sara & Väven samt mingel, middag och andra trevligheter.

En mycket inspirerande och givande konferens hos våra medlemmar i norr!