Efter många års arbete invigdes igår det 1700-talsorangeri som återuppstått på Gunnebo. Ett arbete som initierades redan då Swedish Gardens vice ordförande Lena Vikström var VD för Gunnebo slott och trädgårdar. Drömmen om att rekonstruera orangeriet har levt sedan 1995, då Mölndals stad sa ja till att återuppbygga de förlorade delarna av Gunnebo efter Göteborgs…

Den 24-25 augusti anordnar Swedish Gardens en medlemskonferens i Skellefteå och Umeå, två av föreningens nordligaste medlemmar. Såväl Skellefteå som Umeå har genom satsningar på stadsförnyelse med fokus på arkitektur, design, hållbarhet och hortikultur stärkt sina identiteter, vilket medfört ökad dragningskraft till städerna. Föreningskonferensen bjuder på föreläsningar, guidade turer av städernas omgestaltade stadsrum, visning av…