Det gröna kulturarvet bjuder på lugn, skönhet och biologisk mångfald. Att värna om detta kräver stor yrkesskicklighet och i förra veckan förskansade sig trädgårdsmästare från England, Holland, Norge och Sverige i traditionella hantverkskunskaper inom skötsel av gräsmattor och ängar på Gunnebo slott.