Nässelfjärilen behöver nässlor och hagtornsfjärilen behöver hagtorn. Men hur många vet att pärlemorfjärilarna behöver violer, eller att alkonblåvingen behöver klockgentiana för att fortplanta sig? Fredriksdals sommarutställning Varannan Vild! är en ögonöppnare som visar på beroendet mellan växter och djur, samt vad vi kan göra för att stötta den biologiska mångfalden i våra trädgårdar.