Många av våra medlemsparker som har kunnat hålla öppet i sommar har sett en stor ökning av antalet besökare, trots pandemi och inställda evenemang. Norrvikens trädgårdar i Båstad förlänger nu sin säsong på grund av den stora efterfrågan.